Santa Simeon – At telja jólini

Dansemåte

Stordans

Teksten

Stat op Santa Simeon, Simeon var den første,
1 er den Herre Gud, som regerer alle ting.

Stat op Santa Simeon, Simeon var den anden,
2 lovens tavler,
1 er den Herre Gud, som regerer alle ting.

Stat op Santa Simeon, Simeon var den tredie,
3 patriarker, Abraham, Isak og Jakob,
2 lovens tavler,
1 er den Herre Gud, som regerer alle ting.

Stat op Santa Simeon, Simeon var den fjerde,
4 evangelister,
3 patriarker, Abraham, Isak og Jakob,
2 lovens tavler,
1 er den Herre Gud, som regerer alle ting.

Stat op Santa Simeon, Simeon var den femte,
5 mosebøger,
4 evangelister,
3 patriarker, Abraham, Isak og Jakob,
2 lovens tavler,
1 er den Herre Gud, som regerer alle ting.

Stat op Santa Simeon, Simeon var den sjette,
6 var de stenkar, som var sat i Kan’ i Galilea,
5 mosebøger,
4 evangelister,
3 patriarker, Abraham, Isak og Jakob,
2 lovens tavler,
1 er den Herre Gud, som regerer alle ting.

Stat op Santa Simeon, Simeon var den syvende,
7 er vor skabelse,
6 var de stenkar, som var sat i Kan’ i Galilea,
5 mosebøger,
4 evangelister,
3 patriarker, Abraham, Isak og Jakob,
2 lovens tavler,
1 er den Herre Gud, som regerer alle ting.

Stat op Santa Simeon, Simeon var den ottende,
8 er vor salighed,
7 er vor skabelse,
6 var de stenkar, som var sat i Kan’ i Galilea,
5 mosebøger,
4 evangelister,
3 patriarker, Abraham, Isak og Jakob,
2 lovens tavler,
1 er den Herre Gud, som regerer alle ting.

Stat op Santa Simeon, Simeon var den niende
9 er vor englekor, 8 var …

Stat op Santa Simeon, Simeon var den tiende,
10 er de ti Guds bud, 9 var ….

Stat op Santa Simeon, Simeon var den ellefte
11 var disciplerne, 10 er …

Stat op Santa Simeon, Simeon var tolvte,
12 var apostlene,
11 var disciplerne,
10 er de ti Guds bud,
9 er vor englekor,
8 er vor salighed,
7 er vor skabelse,
6 var de stenkar, som var sat i Kan’ i Galilea,
5 mosebøger,
4 evangelister,
3 patriarker, Abraham, Isak og Jakob,
2 lovens tavler,
1 er den Herre Gud, som regerer alle ting.