Torjus døter

Visa finnast i fleire av dei nordiske landa. Teksten under er delvis henta frå Telemark, delvis omsett frå Færøysk.

Zinklars vise

Visa er skrivi av Edvard Storm (1749-94) og er kjent under ulike namn som Zinklarvisa, Sinclairvisa, Herr Zinklar, Sinklars vise, Zinklars vise osb.

Visa handlar om slaget ved Kringen som stod i 1612 då skotske leigesoldatar under leiinga av Kaptein George Sinclair var på veg gjennom Noreg. Det var svenskekongen som hadde leigd dei for å sloss mot danskane.