Torjus døter

Visa finnast i fleire av dei nordiske landa. Teksten under er delvis henta frå Telemark, delvis omsett frå Færøysk.