Åttepardansen

Turdans frå Rogaland i reinlendertakt. Ideelt sett åtte par, men kan òg dansast med færre så lenge det er partal.